BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN
FR
NL
EN
De beschermingsregeling
Home
De depositobeschermings- regeling
 
Algemene principes
 
Bijkomende uitleg
Financiële instrumenten
Andere beleggingsondernemingen
Levensverzekeringen tak 21
Kapitaalaandelen van erkende coöperatieve vennootschappen
Tegemoetkomingsreglement
Deelnemers
Structuur en organisatie
Organen
Contact
Documentatie
Internationale samenwerking
Publicaties
Jaarlijkse activiteitenverslagen
Berichten
News
Informatie FSMA
Gebruik van de site
 
Communication au public
Lorem ipsum dolor sit amet,. Vestibulum quis erat. Donec tellus nisl, iaculis ut.
plus...
 
De bescherming bij andere beleggingsondernemingen

Schadeloosstelling van cliënten van andere beleggingsondernemingen

Onder andere beleggingsondernemingen verstaat men de :

  • vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies,
  • beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging, die de activiteit van individueel portefeuillebeheer mogen uitvoeren

Ondernemingen die behoren tot één van bovenstaande categorieën van beleggingsondernemingen, mogen in geen enkel geval gelden opnemen of financiële instrumenten houden voor rekening van hun cliënten. Dit verbod wordt door de betrokken ondernemingen ter kennis gebracht van hun cliënten.

Daarom gelden er voor deze cliënten enkele specifieke voorwaarden vooraleer tot een tegemoetkoming kan worden overgegaan.

Zo zal een tegemoetkoming vanwege de beschermingsregeling enkel maar kunnen worden bekomen wanneer een cliënt aantoont dat hij, in de onwetendheid van dit verbod, te goeder trouw tegoeden (gelden of financiële instrumenten) heeft toevertrouwd aan de deficiënte vennootschap.

Al de modaliteiten die werden uiteengezet onder de rubrieken die handelen over de bescherming van deposito's (waarvoor een maximum geldt van 100.000 euro) en van financiële instrumenten (waarvoor een maximum geldt van 20.000 euro), zijn eveneens van kracht op bovenstaande beschermingsregeling.

 

NB: Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.